Oneness
 
Oneness gaat ervanuit dat alles in de wereld met elkaar verbonden is. We voelen ons vaak afgescheiden van anderen. Eenzaam. Maar die afscheiding creëren we zelf. We zien een optelsom van ervaringen, standpunten, belangen, wensen en angsten als het 'ik'. Maar ben je wel je oordelen, verlangens en frustraties? 

Oneness is een universele energie die heelt, liefde en vrede brengt via bewustzijnsgroei. Deze energie zorgt voor een afname van het gevoel van afgescheidenheid en een toename van verbondenheid met jezelf, je medemens en met alles in deze schepping.

Oneness maakt dat de zintuigen vrij zijn van de tussenkomst van het denken. Als de geest even stil is, komt er een natuurlijke helderheid.  Dit gaat samen met spontane gevoelens van vreugde, innerlijke kalmte en verbondenheid. Je hebt aandacht voor jezelf, voor de ander en bent effectiever en creatiever. Velen ervaren minder gepieker, stress en negatieve gedachten. 

Een Oneness Deeksha, is een overdracht van energie door middel van handoplegging op het hoofd. Deze wordt meestal doorgegeven na een meditatie.