Algemene Voorwaarden

De kosten voor deze training bedragen € 300,- (incl. BTW
 en incl. 4 CD’s handouts).
De training vindt doorgang bij 8 of meer deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie.
Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een bijeenkomst, wordt op een nader te bepalen datum een vervangende bijeenkomst aangeboden.

Deelname en betalingsvoorwaarden
 • Na het (telefonische) intakegesprek bepaal je definitief of je wilt deelnemen.
 • Als je hebt aangegeven deel te willen nemen en akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden is er sprake van een aanmelding. Er wordt dan een plek voor je gereserveerd en je ontvangt de factuur voor de training. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan maar te allen tijde voor aanvang van de training. 
 • Deelname aan de training betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 • Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk. Inhalen na overleg wel.
 • De training is geen therapie en is geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
 • Meld lichamelijke en/of psychische klachten vooraf aan de trainer.
 • Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de training, raadpleeg dan eerst uw arts of therapeut.
 • Puur zijn, praktijk voor mindfulness en meditatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 • Bij annulering van de gehele training door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade volgend uit het niet doorgaan van de training.
   
  VERGOEDINGEN DOOR ZORGVERZEKERAARS
  Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de Mindfulness (MBSR) training als deze binnen het GGZ kader wordt gevolgd. Echter dan is er voor de deelnemer wel sprake van een eigen bijdrage van € 200,- en uiteraard  het te betalen eigen risico bij de zorgverzekeraar van € 350,-. In die zin maakt het dus voor een deelnemer financieel niet echt uit of hij/zij de training volgt via de GGZ /1e lijns psychologie of een vrijgevestigde trainer. Algemeen is het wel zo dat met regelmaat deelnemers de training vergoed krijgen na het inzenden van de factuur. Dus altijd goed om te trachten de factuur te declareren bij je zorgverzekeraar. Daarnaast zijn er steeds meer werkgevers die de training vergoeden.

  IBAN NL88 INGB 0685107302, BTWnr. NL143221309B01, KVKnr. 57965900